Reklamacje

Reklamacje

Szczegółowy proces reklamacji opisany został w REGULAMINIE SKLEPU, poniżej przedstawiamy skrócony opisy procesu dokonania reklamacji:

W przypadku jeśli otrzymają Państwo wadliwy, bądź niezgodny produkt z opisem, mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji danego produktu. Zgłoszenie należy przesłać na maila sprzedaz.maykima@gmail.com, bądź na adres sklepu.

Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu zauważenia wady produktu. Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia i zapoznaniu się z opisem zgłaszanej wady, poinformuje klienta o dalszych krokach rozpatrywania reklamacji, w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

W związku ze zgłaszaną wadą, Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni lub naprawi wadliwą rzecz.