POLITYKA PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23 MAJA 2018

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Maja Małolepsza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAYKIMA MAJA MAŁOLEPSZA, os. Wichrowe Wzgórze 34 lok. 9 (61-699 Poznań), NIP: 9721199315, REGON: 369246689 (dalej również jako  ,,ADO”).

 

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 515 749 295, w drodze korespondencji elektronicznej, mail: sprzedaz.maykima@gmail.com  lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 1. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

 

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres mail.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

ADO przetwarza dane osobowe w celu:

  • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy sprzedaży oferowanych w sklepie internetowym produktów, w tym dostawy produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • świadczenia usług drogą elektroniczną, poprzez możliwość rejestracji konta w serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu zamówienia numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne );
  • przesłania informacji handlowej w zakresie swoich produktów powiązanych na podany w formularzu zamówienia adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

 1. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi?

 

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO, a także firmy kurierskie, za pomocą których ADO dostarczać będzie produkty do Klienta. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

 

 1. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane jest przez okres posiadania konta w serwisie internetowym;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (2 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

 1. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

 

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

 1. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.